logo

0322 455 25 50
0532 470 32 37

Adana / Türkiye

Erken Başlangıçlı Skolyoz Tedavisi

Manyetik Kontrollü Uzayan Çubuklar ile Skolyoz Eğriliğinin Düzeltilmesi Erken başlangıçlı (5 yaşından küçük) skolyozlu hastalarda, ergenlik dönemindekine benzer omurgayı düzeltme ve dondurma (füzyon) ameliyatı yapılması durumunda, göğüs kafesi ve dolayısıyla akciğer gelişimi yetersiz olacaktır. Aynı şekilde omurga büyümesi yani gövde uzaması yeterli olamayacağı için boy kısalığı ile sonuçlanacaktır.

Ameliyat Öncesi

Ameliyat Öncesi

Bu olumsuz etkilerden kurtulmak ve skolyoz eğriliğini kontrol altında tutabilmek amacıyla son dönemde kullanıma giren manyetik kontrollü uzayabilen çubuklar kullanılmaktadır. Bu amaçla; ameliyathane şartlarında, cilt altından ilerletilen manyetik kontrollü uzayabilen çubuk, skolyoz eğriliğinin alt ve üst ucundaki omurgalara yerleştirilen vidalar üzerine tatbik edilir.

Ameliyat sonrası

Ameliyat sonrası

Takiben 3-4 aylık aralarla poliklinik şartlarında anestezi gerektirmeden manyetik alan sağlayan cihaz yardımı ile çubuklar uzatılmaya başlanır. Böylece çocuk uzamaya devam ederken bir yandan da skolyoz eğriliği düzeltilir ya da kontrol altında tutulur.

Skolyoz Tedavisi

Manyetik cihazla poliklinik şartlarında uzatma

Çocuğun kemik büyümesi tamamlanınca kalıcı ameliyat yapılarak skolyozun cerrahi tedavisi sonlandırılır. Manyetik kontrollü olmayan standart titanyum çubuklar ile hastalar 6 aylık aralarla yapılan cerrahi uzatma ile tedavi edilmektedir.   Hasta örneğin 6 yaşından 10 yaşına kadar 4 yılda toplam 8 kez ameliyat edilmek zorunda kalabilmektedir. Bu durum çocukların %40’ında psikolojik problemlere neden olmakta ve ailelere de ekonomik yük getirmektedir. Manyetik kontrollü çubuklar, tekrarlayan cerrahi uygulamaların önüne geçmiş ve uzun vade de, uygulanacak cerrahi prosedür sayısını azaltarak hem psikolojik hemde ekonomik olarak daha uygun bir tedavi yöntemi olmuştur.

ALİHAN DERİNCEK
© 2015, Alihan Derincek All rights reserved.