logo

0322 455 25 50
0532 470 32 37

Adana / Türkiye

SKOLYOZ

lightbox
lightbox

SKOLYOZ
ERGENLİK ÇAĞI SEBEBİ BİLİNMEYEN SKOLYOZ=ADÖLESAN İDİOPATİK SKOLYOZ
Skolyoz; omurganın önden bakıldığında olması gereken orta hat aksından çıkarak yana doğru yer değiştirmesidir. Ergenlik çağı sebebi bilinmeyen skolyozu; 10 ile 18 yaşları arasında görülen ve adı üstünde sebebi bugün itibari ile tam olarak bilinmeyen skolyozdur. Kız çocuklarında daha sık görülür. Ergenlik çağı sebebi bilinmeyen skolyoz tipi en sık rastlanan skolyoz tipidir. Skolyoza sebep olabilecek nedenler arasında hormonal bozuklar, asimetrik büyüme ve kas imbalansı gibi teoriler mevcuttur. Skolyozlu hastaların %30’unda aile öyküsü mevcut olması nedeniyle genetik bir bağlantısı olduğu düşünülmektedir.
Ergenlik çağı sebebi bilinmeyen skolyozu dışında; doğuştan omurga gelişim bozukluğuna, sinir/kas hastalıklarına bağlı ya da ilerleyen yaşta omurgadaki kireçlenme ile beraber skolyoz ortaya çıkabilir.
Bugün için skolyozun sebebini tam bilememekle beraber hastalığın seyri ve tadavisi hakkında belirgin bir bilgi birikimine sahibiz.
Şikayet: Ergenlik çağı sebebi bilinmeyen skolyozlu hastada çoğunlukla ağrı, güç veya his kaybına neden olan şikayetler oluşmaz. Oluşan eğriliğe bağlı iç organlarda bası örneğin bir nefes darlığı gibi şikayet oluşmaz. Nadiren bazı hastalarda alt bel bölgesinde ağrı olabilir. Eğer skolyozlu bir hastada ağrı ve nörolojik bulgular ön plandaysa, altta yatan bir omurilik problemi açısından ileri tetkik (MR) ve inceleme yapılmalıdır.

Muayene Bulguları: 

Ergenlik çağı sebebi bilinmeyen skolyozlu hastaların birçoğunda ağrı olmadığı için çoğunlukla hastalığın ilk fark edilmesi, hastanın kendisi ya da yakınları tarafından fark edilen bir takım asimetrik vücut görünümleri sayesinde olur. Bu gözle görülebilen semptomlar arasında en sık rastlanılanı omuz asimetrisidir, yani bir omuz diğerine göre daha yukarıdadır.

lightbox

Bazen gövde leğen kemiği üzerinde yana doğru yerdeğiştirmiş olarak gözlenir. Yani gövde baş tam orta hatta değilde yana doğru yerdeğiştirmiş gibi gözlenir. Benzer şekilde skolyoz eğriliğine bağlı olarak leğen kemiği bir tarafta daha yukarda görülür ve sanki bir bacak diğerine göre daha kısaymış izlenimi verir. Skolyozda omurga yana yerdeğiştirirken kendi etrafında da döndüğü için hasta öne eğildeğinde daha da belirginleşen bir kamburluk ortaya çıkar.

lightbox

Kollar yanlara sarkıtıldığında, bir tarafta kolla gövde arasında daha fazla boşluk olabilir. Yandan bakıldığında çoğu zaman normal dışı bir görünüm gözlenmez.
Ergenlik çağı sebebi bilinmeyen skolyozda bacaklarda-kollarda güç kaybı veyahut hissizlik gibi bir problem saptanmaz.

Radyolojik inceleme:
Skolyoz hastalığının tanısı ve takibinde direk röntgen grafileri çok önemlidir. Standart röntgen incelemesinde, tüm omurganın arkadan ve yandan olacak şekilde ve ayakta iken filmleri çekilir.

lightbox
lightbox

Çekilen bu filmler üzerinde oluşan skolyoz eğriliklerinin büyüklükleri derece olarak ölçülür. Bu esnada 10 derece altında ölçülen eğrilikler skolyoz olarak kabul edilmez buna duruş asimetrisi denir. Ayrıca yan grafide sırt bölgesindeki kamburluk (kifoz) ve bel bölgesindeki çukurlaşma (lordoz) derecesi ölçülür.
İkinci aşamada oluşmuş olan skolyoz eğriliklerinin ne kadar esnek olduğu anlamak amacıyla; 1) yatarak sağa ve sola eğilme filmleri
lightbox
lightbox
hasta ayak ve kollarından çekilirken alınan traksiyon (çekme) filmleri çekilir. Böylece elde edilen tüm bu filmler sayesinde cerrahi tedaviye gerek olup olmadığı, gerekli ise omurganın hangi bölgelerinin ameliyat edileceği belirlenir.
Eğer doktorunuz muayene esnasında nörolojik bozukluklar tespit ederse veya omurilik problemi olduğunu düşündüren bulgular tespit ederse tüm omurganızın MR (Emar) filmini isteyecektir.

Tedavi:
Tedavi yöntemi seçilirken hastanın yaşı, skolyoz eğriliğinin büyüklüğü ve eğriliğin ilerleme riski göz önüne alınarak planlama yapılır. Hasta yaşı ne kadar küçükse ve eğrilik ne kadar büyükse ilerleme riski o kadar yüksektir. Kız çocukları adet gördükten sonraki iki yıl içinde çok hızlı büyüdükleri için eğriliğin ilerleme riski bu dönemde daha yüksektir
Ergenlik çağı sebebi bilinmeyen skolyoz, omurga cerrahı tarafından 3 şekilde değerlendirilir.

1. Skolyozun eğriliğinin tedavisiz takibi
2. Korse tedavisi
3. Cerrahi tedavi

Bu 3 yöntem dışında fizik tedavi, yoga veya ilaç tedavisinin faydasını gösteren bilimsel veri yoktur. 25 derecenin altındaki eğriliklerde doktorunuz belli aralıklarla eğriliğinizin ilerlemesini değerlendirmek için kontrole çağıracaktır.
Kemik büyümesi tamamlanmamış hastalarda 25 ile 40 derece arasındaki eğrilikler ise korse ile tedavi edilir. Korsenin amacı eğriliğin daha da ilerlemesine engel olmaktır. Korse tedavisi eğriliği tam olarak tedavi etmez sadece ilerlemesine engel olur ya da ilerleme hızını azaltır. Korse tedavisi eğrilik ilerlese bile 45 dereceye kadar devam ettirilir. Çeşitli tipte korseler mevcut olup hepsi benzer prensiplerle çalışır. Korse genellikle günde 20-22 saat kullanılırsa başarılı olur. Banyo esnasında veya spor amaçlı korse çıkarılabilir. Kemik olgunlaşması tamamlanıncaya kadar korse tedavisine devam edilir. Kız çocuklarında bu süre genellikle adet görmeden sonraki 2 yıllık süredir. Erkeklerde ise kemik gelişimi 15-16 yaşına kadar sürebilir. Bu dönemden sonra korse kullanmanın bir faydası yoktur.
Cerrahi tedavi, 45 dereceden büyük eğriliği olan hastalarda tercih edilir. Cerrahi tedavide amaç; eğriliğin ilerlemesinin durdurulması ve eğriliğin dengeli bir şekilde düzeltilmesidir. Yani amaç her zaman eğriliği ‘0’ derece yapmaktan ziyade, omuz asimetrisi ve gövde aks kaymasının düzeltildiği dengeli bir omurga elde etmektir. Sonuçta bu cerrahi kozmetik beklentinin ön planda olduğu bir işlemdir. Bu amaçla omurgaya bir takım metalik vida ve çubuklar uygulanarak eğrilik düzeltilir ve bu şekilde kalması sağlanır 2/resim8-küçükboy.jpg’ image=’http://www.alihanderincek.com/wp-content/uploads/2013/12/resim8.jpg’]

lightbox
Cerrahi tedavi sonrası korse ya da alçı gerekmez. Ortalama 3-6 gün hastanede kalış gerektirir. Hasta 1 ay sonra okula başlayabilir ve 2. haftadan sonra çoğu kez hastanın ağrı kesici ihtiyacı kalmaz.

Skolyoz hastalığı çoğu zaman idiopatik olarak adlandırılan, sebebi bilinmeyen, ergenlik döneminde ortaya çıkan bir hastalıktır. Bununla beraber doğuştan veya erken çocukluk döneminde ya da ileri yaşlarda da ortaya çıkabilen skolyoz tipleri vardır. Skolyoz hastalığının tedavisi, nedenine göre değişiklik gösterir. İdiopatik tipte eğriliğin derecesi ve hastanın yaşı göz önüne alınarak; sadece takip, korse veya cerrahi tedavi yöntemlerinden biri seçilir. Bu tedavinin kararını deneyimli bir omurga cerrahı vermelidir.

lightbox

[lightbox_image large_image=’http://www.alihanderincek.com/wp-content/uploads/2013/1

ALİHAN DERİNCEK
© 2013, Alihan Derincek All rights reserved.